Sandwichelementer sandwichpaneler - Privatlivspolitikk

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg bedre og sikker bruk av internett. Ved å fortsette nettleserøkten eller trykke på "Jeg godtar" -knappen, bekrefter du at du godtar å bruke informasjonskapsler. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å endre nettleserinnstillingene og slette de lagrede informasjonskapslene. Vennligst se våre Regler for bruk av informasjonskapsler her.

Privatlivspolitikk

Formålet med denne privatlivspolitikken er å orientere fysiske personer (de registrerte) om formål, omfang og beskyttelse i forbindelse med behandling av personopplysninger som foretas av “Izopanel” Ltd. ved behandling av de registrertes personopplysninger.

1. Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige – i henhold til Europarlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (generell personvernforordning) - "Izopanel" Ltd., enhetlig registreringsnummer: 40103660624, forretningsadresse: Riga, Gustava Zemgala gatve 78-6, LV-1039.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige ved henvendelser om behandling av personopplysninger: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den., Riga, Gustava Zemgala gatve 78-6, LV-1039.

Disse kontaktopplysningene kan brukes til å stille spørsmål om behandling av personopplysninger. 

2. Generelle retningslinjer

Privatlivspolitikken anvendes for å sikre vern av personopplysninger med hensyn til fysiske personer – kunder, inkl. potensielle, tidligere eller eksisterende kunder (heretter kalt - Kunder).

Den behandlingsansvarlige sørger for sine Kunders personvern og vern av personopplysninger, overholder sine Kunders rett til lovligheten av behandling av personopplysninger, i samsvar med gjeldende lovbestemmelser i Republikken Latvia.

Privatlivspolitikken gjelder behandling av opplysninger uavhengig av hvordan og/ eller hvor Kunden leverer personlige opplysninger (på den behandlingsansvarliges nettsted, på papir eller via telefon), og i hvilke selskapssystemer eller registrer de behandles.

Med hensyn til spesifikke former for behandling av opplysninger (f.eks. behandling av informasjonskapsler o.a.), kan det fastsettes spesifikke vilkår, som skal opplyses til Kunden på tidspunktet når Kunden gir relevante opplysninger til den behandlingsansvarlige. 

3. Behandling av kundens personopplysninger 

3.1. Oppfyllelse av avtalen

For å kunne inngå en avtale på Kundens anmodning og for å sikre at avtalen oppfylles, behandler den behandlingsansvarlige Kundens personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 nr.1 bokstav b) i Generell personvernforordning. 

Behandling av personopplysninger skjer på tidspunktet når: 

 • Kunden uttrykker et ønske om å kjøpe (ved å trykke på knappen "Send forespørsel" på den behandlingsansvarliges nettsted, fylle ut bestillingskjemaet, sende en e-post med relevant informasjon, ta kontakt via telefon o.l.) varer eller tjenester.

for å kunne inngå og oppfylle en avtale med Kunden. Hvis personopplysninger ikke er gitt til det formålet som er fastsatt i denne underklausulen, vil det ikke være mulig å gjennomføre avtalen med Kunden, og Kunden vil ikke motta det valgte produktet eller tjenesten.

Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse (f.eks. identifisere Kunden, forberede dokumenter), samt under gjennomføring av avtalen (f.eks. til å identifisere Kunden, yte enda bedre tjenester, levere kundeservice, administrere fakturaer, sende meldinger om viktige forhold knyttet til gjennomføring av avtalen) o.a.

3.2. Ivaretakelse av den behandlingsansvarliges berettigede (legitime) interesser 

For å sikre ivaretakelse av den behandlingsansvarliges berettigede (legitime) interesser knyttet til utøvelse av virksomheten, samt beskyttelse av eiendommen og arbeidstakerne. Den behandlingsansvarlige forventer å behandle Kundens personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 nr.1 bokstav f) i Generell personvernforordning. 

Behandlingen kan være nødvendig:

 • for at den behandlingsansvarlige kunne utøve sin virksomhet;
 • for å fremme forbedring av kvaliteten på varer eller tjenester;
 • for å skape og utvikle nye produkter eller tjenester;
 • for å betjene kunder;
 • for å forbedre kvaliteten på kundeservice;
 • for å håndtere og behandle innvendinger;
 • for å drive virksomheten uten unødig økonomisk risiko (inkl. utføre kredittvurderinger under salg av tjenester og gjennomføring av avtalen);
 • for gjenoppretting og innsamling av gjeld;
 • for å analysere bruksaktivitet av den behandlingsansvarliges nettsted, utvikle og implementere forbedringer;
 • for å sende andre meldinger relatert til gjennomføring av avtalen;
 • for å gjennomføre kundeundersøkelser på varer og tjenester og deres erfaring med bruk;
 • for å hindre svindel;
 • for å beskytte egen eiendom og arbeidstakere;
 • for å henvende seg til forvaltningsmyndigheter, politimyndigheter og domstoler for å verne personers berettigede interesser;

I tilfelle Kundens personopplysninger for ivaretakelsen av den behandlingsansvarliges berettigede (legitime) interesser vil bli brukt til spesifikke formål, vil kunden bli informert om dette separat, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Denne behandlingen er ikke direkte nødvendig for å inngå eller gjennomføre avtaleforpliktelser, men er avgjørende for den behandlingsansvarliges virksomhet, slik at den behandlingsansvarlige kunne yte effektive styringsprosesser, samt sikre vern av egen eiendom og arbeidstakere.

3.3. Kundens- den registrertes samtykke

I tilfelle Kunden har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, behandles personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 nr.1 bokstav a) i Generell personvernforordning. 

Basert på Kundens samtykke kan den behandlingsansvarlige sende kommersielle meldinger til Kunden om produkter og tjenester (som ikke er relatert til avtalene mellom den behandlingsansvarlige og Kundene), informere om nyheter, invitere Kunden til å delta i undersøkelser knyttet forbedringsutvikling, samt i andre tilfeller.

Kunden skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tide ved å opplyse om dette i en e-post til: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Den behandlingsansvarlige vil slutte å sende de respektive meldingene så snart Kundens forespørsel er behandlet. Behandlingen av en forespørsel avhenger av teknologiske muligheter, som kan vare opp til et døgn.

Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke behandlinger som ble utført på tidspunktet da Kundens samtykke var gyldig. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke forstyrre behandling av opplysninger utført på bakgrunn av andre juridiske grunnlag.

4. Kategorier av mottakere av personopplysningene

Behandlingen av personopplysninger vil bli utført av autoriserte ansatte hos den behandlingsansvarlige.

Det skal engasjeres selskaper til gjennomføring av bestemte behandlinger, som den behandlingsansvarlige har inngått tjenesteavtaler med.

Den behandlingsansvarlige videregir ikke Kundens personopplysninger eller annen informasjon innhentet i avtalens løpetid til tredjepart på annen måte, med mindre det er nødvendig:

- innenfor rammen av avtalen, for å utføre enhver funksjon som er nødvendig for å oppfylle avtalen eller som er fastsatt ved lov (f.eks. innenfor rammen av en bankoppgjør);

- i samsvar med Kundens tydelig og utvetydig samtykke

- i tilfeller som er fastsatt i forskrifter (f.eks. i lover og Ministerrådets forskrifter), i samsvar med ordningen og omfanget angitt i disse forskriftene.

- For vern av den behandlingsansvarliges berettigede interesser, f.eks. ved henvendelse til retten eller andre offentlige myndigheter mot en person som har krenket den behandlingsansvarliges berettigede interesser.

5. Kommunikasjon med Kunden

Den behandlingsansvarlige tar kontakt med Kunden ved bruk av Kundens kontaktopplysninger (telefonnummer, e-postadresse, postadresse og nettmeldinger) om nødvendig.

Kommunikasjonen om oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene utføres av den behandlingsansvarlige på grunnlag av den inngåtte avtalen (f.eks. informasjon om fakturaer, planlagt arbeid, endringer).

6. Overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner

Den behandlingsansvarlige har ikke til hensikt å overføre personopplysninger til en tredjestat (en stat som ikke er en EU-medlemsstat eller et medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) eller en internasjonal organisasjon.

Hvis den behandlingsansvarlige skal overføre personopplysninger til selskaper eller organisasjoner i tredjestater, vil den behandlingsansvarlige sørge for at prosedyrene for behandling og vern av personopplysninger som er fastsatt i regelverk er ivaretatt.

7. Varighet av lagring av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige lagrer Kundens personopplysninger mens et av følgende kriterier eksisterer:

- avtalen som er inngått med Kunden er gyldig;

- så lenge som i samsvar med prosedyren foreskrevet i forskrifter kan den behandlingsansvarlige eller 

Kunden utøve sine legitime interesser (f.eks. sende inn innsigelser eller reise sak for retten);

 • mens det er en lovlig forpliktelse til å lagre opplysningene (f.eks. i lov “Om regnskap“);
 • så lenge Kundens samtykke til behandling av personopplysninger er i kraft, med mindre annet juridisk 

grunnlag for behandlingen eksisterer.

Etter at ovennevnte forhold utløper, slettes Kundens personopplysninger.

8. Den registrertes rettigheter 

Kunden har rett til å motta informasjon som fastsatt i regelverk om behandling av personlige opplysninger:

 • Forklarende informasjon om hvilke personopplysninger er tilgjengelige til disposisjon den behandlingsansvarlige, for hvilke formål den behandlingsansvarlige behandler disse personopplysningene, detaljer om kategorier av mottakere av personopplysninger (med mindre loven tillater slik informasjon å bli gitt i et bestemt tilfelle), informasjon om det tidsrom  personopplysningene vil bli lagret eller kriteriene som ble brukt for å fastsette dette tidsrommet, samt informasjon om datakilden, dersom personopplysninger ikke er samlet inn fra den registrerte;
 • Kunden har i tilfeller fastsatt i regelverk rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger om personen mener at informasjonen til disposisjon for den behandlingsansvarlige er utdatert, unøyaktig eller ukorrekt;Kunden har rett til å be om sletting av personopplysninger eller å protestere mot behandlingen, dersom
 • Kunden anser at personopplysninger er behandlet ulovlig, er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet;
 • I de tilfeller som er nevnt i artikkel 18 i Generell personvernforordning har Kunden krav på at den behandlingsansvarlige begrenser behandlingen av opplysningene.

Kunden kan sende inn en forespørsel om utøvelse av sine rettigheter ved å sende en skriftlig forespørsel til den behandlingsansvarliges forretningsadresse eller ved å sende en e-post med en sikker elektronisk signatur til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Kunden må angi ønsket kommunikasjonsmåte i forespørselen. Den behandlingsansvarlige vil så langt som mulig ta hensyn til kommunikasjonsmåten som er angitt av Kunden.

Etter mottak av forespørselen vurderer den behandlingsansvarlige gyldigheten av forespørselen og vil oppfylle den, eller vil gi et begrunnet svar til Kunden seinest innen en måned etter datoen for mottak av forespørselen.

Den behandlingsansvarlige sikrer at behandlings- og beskyttelseskravene av personopplysninger oppfylles i samsvar med regelverk og, i tilfelle Kundens innvendinger, gjør mulige tiltak for å løse innvendinger. Hvis dette mislykkes, har Kunden rett til å kontakte tilsynsmyndigheten - Datatilsynet.

9. Andre bestemmelser

Den behandlingsansvarliges nettsteder kan bruke informasjonskapsler. Vilkår for behandling av informasjonskapskerer tilgjengelige her>

Den behandlingsansvarliges nettsteder kan ha lenker til tredjeparts nettsteder som har egne bruks- og personvernregler, som den behandlingsansvarlige ikke er ansvarlig for.

Den behandlingsansvarlige har rett til å legge til retningslinjer i Privatlivspolitikken ved å legge dem inn på behandlingsansvarliges hjemmeside.

Lederen beholder forrige versjonen av Privatlivspolitikken og de er tilgjengelige på den behandlingsansvarliges hjemmeside.

Denne Privatlivspolitikken trer i kraft 19. april 2018.